05/06/08

Ética xornalística


Este domingo atopeime en El País unha noticia que me sorprendeu. Nun amplo artigo facíase referencia a unhas presuntas irregularidades da conselleira de Vivenda, Teresa Taboas. Digo que me sorprendeu porque non atopei a noticia noutro xornal, nin a escoite na radio, nin a vin na televisión. Hoxe recibín un correo desde o BNG onde se explica que todo foi unha falsidade. Para que logo digan que somos os nacionalistas os que estamos no Goberno e na oposición a un tempo. E non será máis ben o PSOE, e os seus medios afíns, quen o fan? Neste país sufrimos unha prensa infame. Cópiovos deseguido o correo que recibín desde o BNG, onde se explica todo o asunto.

O domingo 1 de Xuño, a edición galega de El País titula a catro columnas: “Táboas validou vivendas deficientes que proxectou como arquitecta”, unha información que baseaba nun informe –en realidade un preinforme− do Consello de Contas. Segundo El País, en 2002 Teresa Táboas deseña como arquitecta o proxecto dunhas vivendas en Pereiro de Aguiar. Esas vivendas presentarían posteriormente erros construtivos e serían validadas anos despois pola propia Teresa Táboas, xa na súa calidade de conselleira. Tres días despois, El País revela aos seus lectores que esa información é absolutamente falsa. Teresa Táboas, vénsenos dicir agora, non asinou o proxecto arquitectónico das vivendas deficientes e non tivo ningunha participación no deseño. O erro débese a que no seu preinforme o Consello de Contas atribúe falsamente a Táboas a autoría do proxecto dun grupo determinado de vivendas, cando en realidade o que fixo foi asinar o deseño doutra promoción que, iso si, se construíu no mesmo concello. Causa estupor neste asunto que un organismo da relevancia do Consello de Contas, destinado a velar polo correcto funcionamento, a transparencia e a probidade das Administracións públicas, cometa erros tan importantes como atribuír falazmente a unha persoa a autoría dun proxecto no que non tivo nada que ver. Abraia tamén que cometese a imprudencia institucional de facer chegar ao coñecemento do público un documento que nin sequera tiña o carácter de definitivo, pois era un preinforme. Chama poderosamente tamén a atención que El País non presente a información de hoxe como unha rectificación do propio xornal. Se o domingo El País dá por boa unha información falsa, hoxe, en troques, atribúe o erro ao Consello de Contas baixo o titular de “O Consello de Contas rectificará a atribución a Táboas de pisos deficientes”. É de salientar ademais que o domingo o diario se abstivese de ofrecer aos seus lectores a versión da Consellaría de Vivenda. En definitiva, a irreprochábel xestión de Teresa Táboas, sempre en defensa do interese xeral, ábrese paso e deixa atrás erros xornalísticos e lamentábeis imprudencias institucionais.


1 comentario:

Anónimo dixo...

Realmente, é sorprendente que El País non rectificase. Eu mesma lin a nova que saía no xornal do domingo e chamoume moito a atención. Xa non sabemos onde poder informarnos!
A bueniña.