02/06/08

Manuel Lourenzo


Que Manuel Lourenzo acabe de ser galardoado co Premio Nacional da Cultura Galega, na súa categoría de artes escénicas, trae á miña memoria outro premio "nacional". Vanse cumprir dez anos do Premio "Nacional" de literatura dramática que Manuel Lourenzo recibiu en 1998. Daquela, diante da parálise oficial dos concellos do Valadouro, un grupo de amigos (que ademais eramos militantes do BNG) organizamos unha homenaxe na Finca Galea, en Alfoz. Non tardaron os alcaldes en subirse ao carro. Pedimos tamén por carta (entón non tiñamos representación na Corporación local) ao señor alcalde do Valadouro o nomeamento de Manuel Lourenzo como fillo predilecto do noso concello. A súa resposta: estudaremos o asunto. Pois ben, dez anos despois aínda seguen estudando. Logo de tanto tempo, e con tanto estudo, teñen agora unha nova oportunidade de aprobar o exame. Haberá desta volta un recoñecemento oficial? Estaremos atentos. En calquera caso, querido Manuel Lourenzo, querido veciño, os meus parabéns máis entusiastas. Es un orgullo para O Valadouro. Es un orgullo para Galiza.

Ningún comentario: