23/07/08

Voto emigrante


A semana pasada o Parlamento galego aprobou a reforma do voto emigrante, con vistas a que na emigración se vote en urna, como facemos o resto dos galegos. A proposta foi aprobada por unanimidade, tendo agora que ser refrendada polas Cortes do Estado. Sería boa cousa que a reforma puidese estar preparada para as vindeiras eleccións autonómicas. Tempo hai dabondo, o que non hai son moitas ganas por parte do PSOE, que pretende beneficiarse da fraude que supón actualmente o voto emigrante. A respecto desta cuestión, eu pensó que deberiamos diferenciar entre nacionalidade e cidadanía. Pódese favorecer que a nacionalidade chegue aos netos dos emigrantes, espallando deste xeito todos os beneficios sociais e administrativos. Pero, ao meu entender, outra cousa é a cidadanía, a capacidade de decidir sobre os asuntos públicos, o dereito a votar en definitiva. É razoábel que unha persoa que nunca estivo en Galiza poida decidir o seu Goberno? E digo máis, pódese entender que os netos dos emigrantes poidan votar nunhas eleccións municipais? Así, resumindo, espallar a nacionalidade non ten porque significar que persoas que viven sen contacto coa realidade galega teñan dereito a decidir. É moito máis lóxico que un inmigrante marroquino, colombiano ou romanés legalmente empadroado, que vive, traballa e cotiza en Galiza poida votar, que que un arxentino poida facelo tan só porque tivo un avó galego. En definitiva, precisamos un debate sereno sobre este tema.

Ningún comentario: